Light | Licht | Lumière | Tentoonstelling | Exhibition

Tentoonstelling | Exhibition Belgium

The art of painting light in the Western Civilization

Light | Licht

jan beekman foundation exhibition

De Belgische zetel van het hedendaags kunstencentrum 'Beekman Foundation' opent op 8 Juni 2019 met “The Art of Painting Light in the Western Civilization” van de Belgisch geboren Amerikaanse kunstenaar Jan Beekman.

Naast het werk uit de periode 1970 – 1980 en in dialoog met zijn visie uit deze periode, zal er ook recent werk te bewonderen zijn. Deze recente werken, gemaakt onder invloed van het Amerikaanse landschap en de natuurlijke 'habitat' rond zijn studio in Connecticut, verenigen twee continenten onder hetzelfde Thema: LICHT.

Met 'The Bursting series' introduceert Jan Beekman nieuwe vormen van lichamelijkheid in zijn laatste schilderijen. Geaccentueerd in zijn vroegere werken "koper op canvas" begin jaren 60, waar licht reflecties en diepte creëerde, evolueert deze ervaring duidelijk tot een nieuwe richting. De techniek van acryl op canvas vermengd met canvas op canvas breekt het licht in meerdere dimensies. Een weerspiegeling van het fysieke universum rondom onze biosfeer, een vleselijke aanwezigheid, een onweerstaanbare aantrekkingskracht met een uitnodiging om aan te raken, te absorberen. Op deze manier verbindt Jan Beekman materie en energie met zijn gekende esthetiek, waardoor er ruimte is voor dialoog en doordachte observatie.

Ben je klaar voor deze meeslepende reis? 

Light | Licht

exhibition light tentoonstelling licht jan beekman foundation

The Belgian seat of the contemporary arts center 'Beekman Foundation' will open on 8 June 2019 with “The Art of Painting Light in Western Civilization” by the Belgian-born American artist Jan Beekman.

In addition and in dialogue with his artistic vision from 1970-80, Jan Beekman will present his latest work . These recent works, created under the influence of the American landscape and the natural 'habitat' around his studio in Connecticut, unite two continents under the same theme: LIGHT.

The Bursting.

With 'The Bursting series' Jan Beekman introduces new forms of physicality into his latest paintings. Accentuated in his early works “copper on canvas” dated early 1960, where light created reflections and dept, this continued experience obviously evolved into a new direction. The technique of acrylic on canvas mixed with canvas on canvas breaks the light into multiple dimension onto the surface. Seen as a cogitation of the physical universe surrounding our biosphere , a carnal presence, an irresistible attraction with an invitation to touch, to absorb. By doing so, Jan Beekman connect matter and energy true aesthetics, leaving plenty of room for dialogue and thoughtful observation.

Are you ready for this immersive voyage?

light painting jan beekman foundation

light series paintings jan beekman foundation

Light | Licht

Jan Beekman

Abstract geometrische / constructivistische periode : 1970-1980

Licht – Westhoek – Shaft

licht tentoonstelling jan beekman foundation lightHoe konden kunstenaars in de tweede helft van de 20e eeuw reageren op de soberheid en materiële zuiverheid van het minimalisme dat de kunstwereld overspoelde na het abstracte expressionisme aan het einde van de moderne tijd?

Historisch gesitueerd, vergeten we niet dat Jan Van Eyck door als eerste gebruik te maken van een belangrijke technologische ontwikkeling, het ontstaan van de olieverf, gecombineerd met een nieuwe visie, de observatie van de natuur, een revolutie binnen de schilderkunst teweeg bracht.

Een andere revolutie, claire-obscure, kreeg voet aan de grond dankzij een jonge schilder Rembrandt van Rijn. Zijn modellen, zwervers en vagebonden, werden van de straat gepikt, ver van het hoofse leven en Christelijke taferelen. Filosofisch leunde Spinosa bij deze beweging aan. Men kan vandaag Spinosa beschouwen als eerste atheïstische ecologist, beschermer van alle levende wezens.

Denken we later aan de strijd tussen Ingre, de zuiverheid van de lijn, en Delacroix, de vrije emotie.

Het herontdekken van Rembrandt door Delacroix leidde tot Van Gogh, Manet, Monet, het Duits expressionisme, Pollock etc etc.

Om de persoonlijke bijdrage van Jan Beekman als verderzetting en reactie hierop te begrijpen mag men niet uit het oog verliezen dat het classicisme zowel passief als actief kunnen worden aangewend. Tot de vleugel der passieven rekenen we alle kunstenaars die een fraai uitgebalanceerd harmonisch samenspel van vlakken en kleuren maken; een vaak betoverend en geruststellend beeld dat in zichzelf berust en de toeschouwer laat verzinken in het zalig genot van een contemplatie die hem tot het domein van het religieuze brengt. Hermetische fysieke afbakeningen, geïllustreerd door de massale geometrische begrenzingen in kunstwerken van o.a. Richard Serra, Donald Judd, Robert Morris, Sol LeWitt, en zeker zin ook de constructies van Robert Irwin, trendsetter van de 'Art and Space Movement' 1970, uit Los Angeles.

Daarnaast en daartegenover staat het werk uit de periode 70-80 van Jan Beekman in zijn volle actieve betekenis en aanspraak. Door het losmaken, het ontkoppelen uit hun eeuwige rust, door een vindingrijk ontwrichten van de schoolse geometrische vormen brengt Jan Beekman de tegenspraak, het conflict in zijn werk. Deze spanning is het essentieel kenmerk van het leven, de natuur, gereflecteerd in het hart zelf van zijn beeldvorming.

light exhibition licht tentoonstelling jan beekman foundation

Exhibitions Beekman Foundation USA

The Known and Unknown | Recent Work by Jan Beekman

Beekman foundation USA